Η πρώτη εντύπωση είναι η πιο σημαντική. Φανταστείτε ότι θα μπορούσατε να δείτε και να αισθανθείτε το λογότυπο της εταιρείας σας. Η ανάγλυφη εκτύπωση μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα χρώματα.