a-Cert_logo

a-Cert

Η STYLE Ε.Π.Ε για το έτος 2014 – 2015 έλαβε τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις Διαχείρισης και ποιότητας
ISO 9001:2008